แสดงรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนแล้ว
 
ลงทะเบียนนักศึกษา ป.โท ที่ทำ IS/THESIS กับ อ.โอ๊ต
   
  IS THESIS
รหัสนักศึกษา
ชื่อ
นามสกุล
ชื่อเล่น
วัน/เดือน/ปีเกิด
(เช่น 21 พ.ค. 2526 ให้ป้อนเป็น 21052526)
เบอร์มือถือ
(ถ้ามีหลายเบอร์ให้ใช้ comma)
E-mail
(ถ้ามีหลายเมลให้ใช้ comma)
ID Line
   
 
   
 
 
 
อาจารย์ ดร.ตันติกร พิชญ์พิบุล
คณะบริหารธุรกิจ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
โทร 0843633006
E-mail pichpibul@gmail.com